Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze
QR code

scan of klik op de QR code

Nieuws

Studie Openbaring

Zie, Hij komt! Een achtdelige bijbelstudieserie over het Bijbelboek Openbaring Door Wim Grandia. Alleen te volgen via livestream. Deel 1 op donderdag 25 februari. Deze studie gaat...

Zoom meeting met Fineke

Fineke organiseert een presentatie via Zoom en vertelt hierin over het werk in Bolivia.

Op 16 maart 18:30 inloop, 19.00 Presentatie over het werk van Adulam...

Contact

© 2021 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons