Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze

Over ons

Hoe zijn we ontstaan

De Christengemeente in Tholen is ontstaan in 1988. Een paar mensen kwamen toen tot geloof in de Here Jezus en ontmoetten een evangelist, Rinus Pieper. Er ontstond een huisbijbelkring, waar mensen bij elkaar kwamen rondom Gods Woord. Er kwamen steeds meer mensen die uit de Bijbel wilden horen, dus er moest worden uitgekeken naar een grotere ruimte. Er werd een zaal in Dinteloord gevonden en later een in Halsteren. Uiteindelijk werd het rustpunt Tholen. Een aantal mannen richtte toen de stichting ‘Vrienden van de Bijbel’ op, met als grondslag de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en met als doel het evangelie van Jezus Christus aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Vanuit deze visie werden op verschillende plaatsen Bijbelstudieavonden georganiseerd. Omdat een aantal gelovigen er behoefte aan had om ook op zondag bijeen te komen, is men in december 1988 begonnen om in een huiskamer op zondagen samen te komen. Na een paar maanden werd deze huiskamer te klein en werd besloten in een zaal van sporthal ‘De Meulvliet’ in Tholen bij elkaar te komen. Maar ook die zaal werd te klein en eind 1989 moesten we gebruik gaan maken van de grote zaal van ditzelfde sportcomplex. Ook deze zaal werd na twee jaar te klein; we gingen uitkijken naar een eigen gebouw. Dat gebouw is gevonden en sinds juli 1992 komen we samen in ‘De Oesterschelp’, aan de Simon Lindhoutstraat 1a te Tholen. In dezelfde periode is er een tweede gemeente ontstaan, omdat de broeders en zusters die uit de richting van Middelharnis kwamen, in hun eigen omgeving samen wilden komen. Per 1 januari 1994 is in Zierikzee een derde gemeente uit Bijbelstudie- en evangelisatieavonden voortgekomen. En sinds mei 2007 is er een vierde gemeente in Steenbergen. Met de naam ‘Christengemeente’ drukken we het verlangen uit om gewoon als christenen te leven en bij elkaar te komen zonder onze gemeentenaam op specifieke kenmerken uit de Bijbel of de geschiedenis te baseren. We willen graag een open gemeente zijn, gebaseerd op de blijde boodschap van Jezus Christus en op de leer van zijn apostelen, zo dicht mogelijk bij de omschrijving die de Bijbel ons leert. Wij voelen ons verbonden met alle christenen over de hele wereld, die onvoorwaardelijk de Bijbel belijden en erkennen als het Woord van God. Uitleg van de Bijbel is niet altijd onfeilbaar, maar wij vertrouwen erop dat Jezus Christus ons door Zijn Woord en Geest zal leiden in de volle waarheid. De prediking van Gods Woord krijgt daarom een sterke nadruk in onze gemeente en onze oudsten zien erop toe dat de prediking niet afwijkt van de Bijbelse normen. Wij zijn niet dé gemeente in Tholen, maar een gemeente in Tholen. En wij zijn geen onfeilbare gemeente, maar een gemeente van onvolmaakte mensen die zich uitstrekt naar de volmaaktheid in Christus. Daarom staan we open voor relaties en samenwerking met christenen uit andere gemeenten op Tholen en overal ter wereld, met wie wij één zijn in Christus. Een uitdrukking daarvan is ons lidmaatschap van de Evangelische Alliantie. Contact Mocht u, naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kunt u doen door het sturen van een email aan het secretariaat.

Pagina:  

Contact

© 2024 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons