Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze

Willem Hoogenraad

Willem Hoogenraad, is zelf als marinier actief geweest binnen defensie. Van hieruit heeft hij de organisatie Marines For Christ opgericht. Deze organisatie wil binnen defensie Christenen helpen hun weg te vinden door een hand en voet te zijn voor hen.

Hier wordt invulling aan gegeven door drie Bijbelse peilers:

  • Gemeenschap
  • Discipelschap
  • Evangelisatie

Een aantal dingen die hieruit voortvloeien zijn gebedskringen op de kazernes. Het koppelen van een buddy aan iemand die als gevolg van een uitzending last heeft van PTSS, en het evangelie vertellen als er vragen komen.

Meer informatie is te vinden op de website van Marines for Christ.

 

Contact

© 2021 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons