Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze

Jan en Melinda Wisse

Jan en Melinda zijn beide kinderen van zendeling ouders. Toch is het voor hen niet vanzelfsprekend dat zij ook zendelingen zouden worden.

Ze hebben elkaar in België leren kennen, waar Jan aan auto’s sleutelde om die klaar te maken voor zendelingen tijdens zomeracties. Na tien jaar sleutelen zijn ze als gezin naar Afrika gegaan om een garage op te zetten. Nadat hun periode in Afrika over was, weer terug gekeerd naar België. Jan is tot eind 2016 veldleider geweest in Zaventem. Momenteel heeft Jan een sabbatical en besteed hij zijn tijd aan studie en onderzoeken wat zijn volgende taak gaat worden. Op dit moment lijkt het er op dat het een andere activiteit binnen OM België gaat worden. Melinda heeft naast de zorg voor hun vier kinderen. Verder heeft ze bij OM international veel administratief werk gedaan voor de nieuwe mensen bij OM begeleid. Op dit moment helpt ze met het vertalingswerk en zorgt ze voor het personeel.

 

Meer informatie is te vinden op de website van EAV.

Contact

© 2023 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons