Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze
Studie Openbaring

Studie Openbaring

Zie, Hij komt! Een achtdelige bijbelstudieserie over het Bijbelboek Openbaring Door Wim Grandia vanaf januari 2021. Verdere info volgt nog. Ook te volgen via livestream. Deze studie gaat niet over het promoten van de volmaakte eindtijdvisie (als die al bestaat), maar wel om

− het bewust maken van de tijd waarin we leven

− het aanwakkeren van het verlangen naar de wederkomst en

− de oproep om ons te heiligen en te reinigen

Contact

© 2021 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons