Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze
Voor mij was het gewoon een gegeven dat God er is.

Voor mij was het gewoon een gegeven dat God er is.

Henny Wisse

Ik ben een kind van God, door genade. Eigenlijk kan ik me niet anders herinneren, vanaf mijn kinderjaren, dan dat ik bekend was met de Here Jezus. Hij was mijn grote vriend. Mijn vader en moeder vertelden over Hem, niet alsof Hij alleen maar een historisch figuur was, maar vooral over het feit dat Hij de levende Zoon van God was en is. Toen ik opgroeide, ben ik daar ook nooit aan gaan twijfelen. Voor mij was het gewoon een gegeven dat God er was en dat ik bij Hem mocht horen omdat de Here Jezus daar door zijn dood en opstanding voor had gezorgd.

Toch kwam er een moment dat ik moest kiezen. Want in mijn hart was er als het ware een gesprek gaande tussen de Henny die twijfelde en de Henny die had geleerd dat Jezus voor haar de weg had gebaand naar God. Ik wist toch dat Hij voor mij de straf voor mijn zonden heeft gedragen? Ik wist het. Maar wilde ik ook aanvaarden dat het voor mij was? Dat was de vraag, en daar heb ik toen van ganser harte ‘ja’ op gezegd. Niks spectaculairs. Ik heb geen gezichten gezien of bijzondere ervaringen gehad. Ik wist ‘alleen maar’ dat het door genade goed was tussen God en mij. Dat is echte blijdschap!

Is mijn leven verder over rozen gegaan? Verre van dat! Ik heb mijn portie moeilijkheden en problemen ruimschoots gehad, net als andere mensen. Toch was het anders. De God van hemel en aarde, die mij geschapen heeft, was er altijd bij. Dat was mijn kracht, dat is mijn kracht, en dat zal altijd mijn kracht zijn!

Contact

© 2022 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons