Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze
Voor het eerst in 30 jaar begon ik te huilen.

Voor het eerst in 30 jaar begon ik te huilen.

Willem Hoogenraad

In 2006 viel er een flyer op mijn deurmat. Het was een uitnodiging voor een paasdienst in de Stoelemat in Bergen op Zoom. Ik las de flyer en wist: daar moet ik naartoe. Wat ik toen nog niet wist, was dat deze dienst mijn leven totaal op zijn kop zou zetten.

Mijn vrouw en ik waren toen 18 jaar getrouwd en hadden samen een dochter. Ik werkte al sinds mijn zestiende bij het Korps Mariniers, inmiddels in de rang van adjudant. Ik stond op een voetstuk bij mijn collega’s en bij de mensen om me heen. Maar eigenlijk was ik compleet vastgelopen. Ik loog tegen de mensen die ik het meest liefhad en leidde een leven waar alleen mijn maten bij de Mariniers wat van wisten.

Mijn vader overleed en sinds zijn dood ging ik zo nu en dan weer naar de kerk, of keek ik naar televisie kerkdiensten. Ik ging iets begrijpen van het christelijk geloof, maar echt doordringen deed het niet. Tot die eerste paasdag in 2006.

Het leek wel alsof die hele paasdienst speciaal voor mij was geschreven. Ik kreeg al kippenvel toen ik binnenliep en begon voor het eerst in 30 jaar te huilen. Gelukkig was het donker in de zaal, want ik schaamde me. Ik kon pas ophouden met huilen toen de dienst afgelopen was, net voor de koffie. Schuldgevoel, eenzaamheid, leugens en bedrog kwamen naar boven. En God liet me tijdens die dienst zien wij Hij is en wie Hij voor mij persoonlijk wil zijn. Niet een afstandelijk God ver weg, maar heel dichtbij, in mij, door zijn Heilige Geest. De allergrootste God, de schepper van alles, de almachtige Vader, wilde een relatie met mij persoonlijk! Wie had dat kunnen denken?

Vandaag is alles anders in mijn leven. Ik ben opnieuw geboren! Ik werd gered! God vulde mij met Zijn geest! Wil dit zeggen dat ik geen tegenslagen meer heb? O jawel hoor, misschien wel meer. Maar ik mag weten dat als ik met Jezus wandel, dat de kracht van Hem komt.

Zo mag ik nu voor God aan het werk zijn voor christenen bij defensie. We richten gebedsgroepen op in kazernes. Juist daar heb ik veel te maken met christenen uit allerlei verschillende kerken. Daardoor groeide bij mij een passie voor interkerkelijk werk hier op het eiland. Ik ervaar het als mijn roeping kerkmuren af te breken, zodat christenen in eenheid met elkaar kerk in de samenleving van Tholen kunnen zijn.

Contact

© 2022 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons