Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze
Heer, ik wil dat mijn zonen U kennen zoals ik U ken.

Heer, ik wil dat mijn zonen U kennen zoals ik U ken.

Arina Zwijnenburg

Als kind van acht praatte ik al met God. Opgegroeid in een christelijk gezin in de Alblasserwaard leerde ik alles over Hem op school, catechisatie en in een warm nest thuis. Generaties gingen mij voor! Met mijn moeder zongen we de liederen van Johan de Heer onder de afwas. Op school zongen we de psalmen en leerde ik de catechismus.

Als tiener raakte ik van God los, maar Hij hield mij vast. En Hij bracht me terug bij Hem nadat mijn eerste huwelijk op de klippen was gelopen.  Later kreeg ik een gelovige man en we verhuisden naar Sint Philipsland. We gingen naar de kerk met onze drie zonen, maar ik maakte me er zorgen over dat ze zo weinig meekregen. Ze zaten steentjes te tellen. Ik was zo bang dat de nieuwe generatie in mijn familie zou afhaken van het geloof in de Here God! Ik bad uit het diepst van mijn hart: Heer, ik wil dat mijn zonen U kennen zoals ik U ken.

Op een avond ging ik naar een Bijbelstudie in de Christengemeente en mensen daar nodigden me uit om ook eens naar een kerkdienst te komen. We gingen. En ik voelde zoveel liefde… ik zat kritisch te luisteren naar de preek, maar het was waarheid. Ook mijn kinderen hadden de tijd van hun leven op de zondagsschool. Ze wilden niet meer weg!

We bleven. En we voelden ons helemaal thuis. Mijn drie zonen hebben in de loop van hun jeugd ook een bewuste keuze gemaakt om hun leven aan God te geven, en hun vrouwen ook! Iedere morgen vraag ik aan God: ‘Heer, geef me vandaag een lied voor U’. En dat doet Hij, in voor- en tegenspoed. Want ik ervaar echt: Hij is voor mij en naast mij en om mij heen, iedere dag!

Contact

© 2022 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons