Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze
God zou erbij zijn, wat er ook gebeuren ging.

God zou erbij zijn, wat er ook gebeuren ging.

Yvonne Bruins Slot

Het drong eigenlijk maar langzaam tot mij door, dat de uitslag niet goed was.  Ik had kanker met uitzaaiingen en slechts 1 à 2 procent kans op genezing.  Dat is wat de oncoloog ons voorzichtig probeerde uit te leggen. Het was verschrikkelijk moeilijk om thuis aan onze nog best jonge kinderen te moeten vertellen dat ik ernstig ziek was en misschien niet meer beter zou worden. We baden om Gods hulp, ik voelde me erg verdrietig en heel onzeker.  Een Bijbeltekst die eigenlijk meteen al  heel sterk in mijn gedachten naar voren kwam  was Jacobus 5 vers 14 en 15  ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere.  En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.’ Ik wilde gehoorzaam zijn aan de opdracht die God ons geeft in Zijn Woord, en heb de oudsten gevraagd mij te willen zalven en heb mijn zonden beleden. Daarna kwam er een geweldige rust in mijn hart en ik wist dat ik deze moeilijke weg niet alleen hoefde te gaan. Hij zou erbij zijn, wat er ook gebeuren ging.

Dat op zich was al een genezing… de genezing van een onzeker en onrustig hart. Maar God deed meer. Ook lichamelijk deed Hij grote wonderen tijdens het hele ziekteproces van chemokuren en bestralingen. Ik moest bijvoorbeeld een pruik kopen, maar werd niet kaal. Na de derde chemokuur konden ze de tumor al niet meer voelen. Na de zesde chemo was er niets meer te vinden! Omdat ik zo’n kwaadaardige en agressieve vorm van kanker had, wilden ze een tweede reeks chemokuren starten. Opnieuw kreeg ik elke week chemo en bovendien daar bovenop bestralingen. God zorgde voor mij en verhoorde de gebeden van mensen die om ons heen stonden, waardoor ik veel kracht mocht ervaren.

Mijn bloedwaarde was iedere keer weer op peil om de volgende chemo te kunnen krijgen. De artsen stonden en staan ook nu nog steeds versteld. Weefsel dat zoveel bestraald is, voelt normaal gesproken hard aan en is beschadigd. Bij mij is dat niet het geval, omdat God de grote geneesheer is.

Inmiddels is het alweer zeventien jaar geleden dat ik genezen ben. Ik ben dankbaar voor al die extra tijd die ik gekregen heb en dat ik mag genieten van alles wat God mij geeft. Mijn grootste gebed was dat ik zekerheid mocht krijgen, dat als ik zou sterven ik bij Hem mocht komen. Hij gaf me lichamelijke genezing en daar bovenop rust en vrede over mijn bestemming. Wat een God is Hij!!

Contact

© 2022 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons