Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze

Week van gebed

Week van Gebed  19 t/m 26 januari 2020 Thema: Buitengewoon. Van maandag tot zaterdag van 19.00 tot 20.00 uur wordt in verschillende kerken in Tholen samen gebeden. Gebedsbijeenkomsten: Woensdag 22 januari  Oesterschelp. Kinderen zijn bij alle gebedsbijeenkomsten welkom vanaf groep 3

Contact

© 2020 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons