Gemeenschap
Gemeenschap
Deel uitmaken van Gods gezin
Dienen
Dienen
Beschikbaar voor God en medemens
Discipelschap
Discipelschap
Leren om te leven zoals Jezus
Evangelisatie
Evangelisatie
Nieuws van Gods genade delen
Aanbidding
Aanbidding
God eren met onze levenswijze

Eredienst

Spreker deze ochtend is Sander Bruins Slot. De eredienst wordt vooraf zonder gemeenteleden opgenomen, of via livestream uitgezonden. De gemeente ontvangt voor beide op zondagochtend een link om naar deze eredienst te gaan kijken en luisteren. Deze dienst komt ook op deze website te staan onder ‘preken’. Laten we als gemeente blijven bidden dat deze epidemie zal stoppen en dat er in plaats van angst, hoop zichtbaar wordt door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wanneer er weer een ‘fysieke’ eredienst plaats zal vinden laten we u dit weten. 

Contact

© 2021 Christengemeente Tholen
Simon Lindhoutstraat 1A
4691 GA Tholen


secretariaat@christengemeentetholen.nl

Navigeren

Volg ons