Welkom

op de site van de Christengemeente Tholen. Via deze pagina's laten wij U kennis maken met onze gemeente. Wij realiseren ons dat er op deze manier geen volledig beeld van onze gemeente gegeven kan worden. Toch hopen wij dat U een goed beeld kunt vormen over onze gemeente. Wij nodigen U dan ook uit om ons op zondagmorgen te bezoeken. Tijdens de dienst worden er voor de kinderen aparte diensten gehouden. Na de dienst is er gelegenheid om verder kennis met ons te maken onder het genot van een kopje koffie of thee. Mocht U vragen hebben naar aanleiding van uw bezoek aan onze site, dan willen wij die graag beantwoorden. U kunt deze stellen met behulp van het contact formulier op de "contact" pagina. En, uw mening telt! Geef die a.u.b. want alle kritiek en suggesties zijn van harte welkom.

Bijbelstudieavonden

Om de 14 dagen hebben we onze Bijbelstudieavonden. Op donderdagavond komen we bijeen om ons te verdiepen in Gods Woord.

 Dit wordt gedaan in twee verschillende groepen te weten:

1. Het onderwerp voor dit jaar is ontmoetingen met en gebeurtenissen rondom Jezus Christus vanuit het evangelie naar Lukas. Deze studies worden afwisselend gegeven door Dirk en André in lokaal 4.

2. evangelisatiestudies voor belangstellenden. Deze avonden vinden plaats om 19.30 uur in lokaal 1. Informatie over deze avonden is te verkrijgen bij Jan-Kees.

Iedereen is hartelijk welkom. Je kunt altijd meedoen, aanmelden is niet noodzakelijk.

Raadpleeg voor de data van deze avonden de agenda.

 

 

Inloggen

Om in te loggen moet u een account hebben. Deze is als lid aan te vragen door het sturen van een e-mail aan webmaster@christengemeentetholen.nl. Voor bestaande accounts geldt, gebruikersnaam is voornaam + letters eventuele voorvoegsels + eerste letter van de achternaam. De wachtwoorden zijn niet veranderd. Mocht inloggen niet lukken, of u bent het wachtwoord vergeten, kunt u ook een e-mail sturen.

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Login